Bảng giá dịch vụ nha khoa MEDDENTAL

I. PHỤC HÌNH (PH)
1 Răng sứ Titan 1R                               3,000,000
2 Răng sứ Katana 1R                               4,000,000
3 Răng sứ Venus 1R                               5,000,000
4 Răng sứ Cercon HT 1R                               6,000,000
5 Răng sứ Nacera 1R                               8,000,000
6 Răng sứ Emax Press 1R                               8,000,000
7 Răng sứ Mazic Claro Press 1R                               9,000,000
8 Răng sứ Lava Esthetic 1R                             10,000,000
9 Răng sứ Lisi 1R                             12,000,000
10 Cùi đúc Zirconia 1R                               4,000,000
11 Chốt không kim loại (Chốt thạch anh, chốt sợi) 1R                               1,500,000
II.  CÁC KỸ THUẬT PHỤC HỒI THÂN RĂNG (KTPH)
12 Veneer composite trực tiếp 1R                                 700,000
13 Veneer composite gián tiếp 1R                               1,000,000
14 Emax Premium – Veneer 1R                               8,000,000
15 Lisi Premium – Veneer 1R                             15,000,000
16 Tẩy trắng răng bằng máng tẩy 2 hàm                               2,000,000
17 Tẩy trắng răng bằng đèn 2 hàm                               5,000,000
18 Tẩy trắng kết hợp 2 hàm                               6,000,000
III. NHA CHU (NC)
19 Phẫu thuật lật vạt và nạo tổ chức quanh răng 1R                               2,000,000
20 Phẫu thuật lật vạt và nạo tổ chức quanh răng 1 vùng 3R                               4,000,000
21 Phẫu thuật làm dài thân răng lâm sàng 1R                               2,000,000
22 Phẫu thuật làm dài thân răng lâm sàng 1 vùng 3R                               4,000,000
23 Phẫu thuật tạo hình nhú lợi 1R                                 500,000
24 Phẫu thuật làm tăng chiều cao lợi dính (ghép vạt niêm mạc/ ghép tổ chức liên kết dưới biểu mô) 1 vùng 3R                               5,000,000
25 Nạo túi lợi quanh răng 1R                                 500,000
26 Liên kết cố định răng lung lay bằng composite 1R                                 300,000
27 Điều trị áp xe quanh răng 1R                                 500,000
28 Phẫu thuật thẩm mỹ cho bệnh nhân cười hở lợi ở mức độ trung bình 1 hàm                             10,000,000
29 Phẫu thuật thẩm mỹ cho bệnh nhân cười hở lợi ở mức độ phức tạp 1 hàm                             15,000,000
IV. ĐIỀU TRỊ NỘI NHA (ĐTNN)
30 Hàn răng 1R                                 300,000
31 Hàn răng thẩm mỹ 1R                                 700,000
32 Hàn răng bằng kỹ thuật Sandwich 1R                                 600,000
33 Chụp tủy răng bằng Ca(OH)2 1R                                 600,000
34 Chụp tủy bằng MTA 1R                               1,000,000
35 Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng đặt thuốc 2 hàm                               2,000,000
36 Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc bôi các loại 1 hàm                                 500,000
37 Điều trị tủy răng kỹ thuật cao (Trâm máy) – Răng cửa 1R                               2,000,000
38 Điều trị tủy răng kỹ thuật cao (Trâm máy) – Răng nhỏ 1R                               2,500,000
39 Điều trị tủy răng kỹ thuật cao (Trâm máy) – Răng lớn 1R                               3,000,000
40 Điều trị tủy lại 1R                           + 1,000,000
V. NẮN CHỈNH RĂNG (Chỉnh nha)
41 Nắn chỉnh răng bằng mắc cài thông thường (Tùy hệ thống) 2 hàm       25,000,000 – 30,000,000
42 Nắn chỉnh răng bằng mắc cài thông thường (Tùy hệ thống) 1 hàm                             15,000,000
43 Nắn chỉnh răng bằng mắc cài sứ 3M của Mỹ 2 hàm                             50,000,000
44 Nắn chỉnh răng bằng mắc cài sứ 3M của Mỹ 1 hàm                             30,000,000
45 Nắn chỉnh răng bằng mắc cài Titanium tự buộc (Tùy hệ thống) 2 hàm       40,000,000 – 45,000,000
46 Nắn chỉnh răng bằng mắc cài Titanium tự buộc (Tùy hệ thống) 1 hàm                             30,000,000
47 Nắn chỉnh răng bằng mắc cài sứ tự buộc 2 hàm       50,000,000 – 60,000,000
48 Nắn chỉnh răng bằng mắc cài sứ tự buộc 1 hàm                             35,000,000
49 Nắn chỉnh răng không mắc cài (Invisalign)       80,000,000-120,000,000
VI. PHẪU THUẬT TRONG MIỆNG
50 Nhổ chân răng vĩnh viễn – Thông thường                                 500,000
51 Nhổ chân răng vĩnh viễn – Khó 1R             1,000,000-1,500,000
52 Nhổ răng khôn – Thông thường 1R                               1,000,000
53 Nhổ răng khôn khó độ I – tạo vạt, mổ xương 1R                               2,000,000
54 Nhổ răng khôn khó độ II – chưa cắt thân R 1R                               2,500,000
55 Nhổ răng khôn khó độ III – cắt thân R + chia chân 1R                               3,000,000
56 Nhổ răng khôn phức tạp 1R                               3,500,000
57 Nhổ răng kỹ thuật cao (sử dụng Piezotome) 1R                            +1,000,000
VII. PHẪU THUẬT CẤY GHÉP RĂNG (CẤY GHÉP IMPL)
58 – Biotem (Hàn Quốc)                             15,000,000
59 – Osstem (Hàn Quốc)                             15,000,000
60 – Osstem (Mỹ)                             18,000,000
61 – Biohorizon (Mỹ)                             25,000,000
62 – Teka (Pháp)                             26,000,000
63 Neodent Straumann (Thụy Sĩ)                             27,000,000
64 Straumann SLA (Thụy Sĩ)                             34,000,000
65 – Nobel Biocare (Thụy Sĩ)                             35,000,000
66 – Straumann SL Active                             45,000,000
67 – Nobel Active                             45,000,000