Loading...
Bảng giá  Bảng giá

Bảng giá dịch vụ hàm tháo lắp

13:32 | 29/08/2023

Sử dụng hàm tháo lắp có thể thay thế nhiều răng hoặc toàn bộ răng đã mất mà không cần mài răng hay trồng răng Implant.  
Bảng giá dịch vụ nha khoa dưới đây chưa bao gồm chính sách khuyến mại. 
DỊCH VỤ HÀM THÁO LẮP
STT Tên dịch vụ Đơn vị Chi phí (VNĐ) Bảo hành
1 Cầu cánh dán 3 răng 1.000.000  
2 Cầu nhựa tạm 3 răng 500.000  
3 Răng nhựa tạm 1 răng 200.000  
4 Hàm khung kim loại thường 1 hàm 2.000.000 12 tháng
5 Hàm khung Titanium 1 hàm 4.000.000 12 tháng
6 Hàm khung Chrome Cobalt 1 hàm 5.000.000 12 tháng
7 Nền hàm giả toàn phần nhựa thường 1 hàm 1.000.000  
8 Nền hàm giả bán phần nhựa thường 1 hàm 500.000  
9 Lưới đệm 1 hàm 500.000  
10 Nền hàm giả toàn phần nhựa dẻo 1 hàm 3.000.000 12 tháng
11 Nền hàm giả bán phần nhựa dẻo 1 hàm 2.000.000 12 tháng
12 Nền hàm giả toàn phần nhựa cứng cao cấp Futura/ Probase Đức 1 hàm 2.500.000 12 tháng
13 Nền hàm giả bán phần nhựa cứng cao cấp Futura/ Probase Đức 1 hàm 1.500.000 12 tháng
14 Hàm giả tháo lắp toàn hàm cao cấp Ivoclar 1 hàm 12.000.000 12 tháng
15 Hàm giả tháo lắp bán hàm cao cấp Ivoclar 1 hàm 7.000.000 12 tháng
16 Răng nhựa nội 1 răng 200.000  
17 Răng nhựa ngoại (Nhật) 1 răng 300.000  
18 Răng sứ ép sẵn 1 răng 450.000  
19 Răng Composite 1 răng 500.000  
20 Răng sứ Titanium đúc trên khung 1 răng 2.500.000 2 năm
21 Thêm răng cho hàm giả tháo lắp 1 răng nội 400.000  
22 Thêm móc cho hàm giả tháo lắp 1 móc 400.000  
23 Sửa hàm giả gãy 1 hàm 400.000  
24 Đệm hàm giả nhựa thường 1 hàm 1.000.000  
25 Đệm hàm giả biosoft bằng silicone (labo) bán hàm 1 hàm 1.500.000  
26 Đệm hàm giả biosoft bằng silicone (labo) toàn hàm 1 hàm 2.500.000  
27 Tháo cầu/ chụp răng giả (nơi khác làm) 1 răng trụ 300.000  
28 Máng hở mặt nhai 1 hàm 1.500.000  
Đặt lịch khám
Quý khách vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ ngay!
Ghi chú: Các trường có dấu * là trường bắt buộc