Loading...
Liên hệ

Liên hệ

Cơ sở Khuất Duy Tiến

Cơ sở Khuất Duy Tiến

ADD: 3 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 0985 01 8688
Giờ mở cửa: 7h00-17h00
GPHĐ: 1728/HNO - GPHĐ
GPQC: 193/2022/XNQC-YTHN
Cơ sở Trích Sài

Cơ sở Trích Sài

ADD: 99 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội
Hotline: 0985 01 8688
Giờ mở cửa: 7h00-17h00
GPHĐ: 2776/SYT-GPHĐ/CL4
GPQC: 318/2023/XNQC-YTHN

Cơ sở 42 - 44 Nghĩa Dũng

Cơ sở 42 - 44 Nghĩa Dũng

ADD: 42 - 44 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0985 01 8688
Giờ mở cửa: 7h00-17h00
GPHĐ: 09/BYT-GPHĐ
GPQC: 1301/KCB-XNQC
Cơ sở 66 Nghĩa Dũng

Cơ sở 66 Nghĩa Dũng

ADD: 66 Nghĩa Dũng - Ba Đình - Hà Nội
Hotline: 0985 01 8688
Giờ mở cửa: 7h00-17h00
GPHĐ: 2898/HNO-GPHĐ
GPQC: 387/2023/XNQC-YTHN
Cơ sở Bùi Thị Xuân

Cơ sở Bùi Thị Xuân

ADD: 87 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline: 0985 01 8688
Giờ mở cửa: 8h00-17h00
GPHĐ: 2547/HNO-GPHĐ
GPQC: 406/2023/XNQC-YTHN
Cơ sở Quảng Ninh

Cơ sở Quảng Ninh

ADD: A9-02 KĐT Monbay, Hạ Long, Quảng Ninh
Hotline: 0985 01 8688
Giờ mở cửa: 8h00-17h00
GPHĐ: 852/QNI-GPHĐ
GPQC: 389/XNQC-SYTQN-TTHC