Trong tháng 03/2020, khách hàng đăng ký sử dụng trồng răng Implant sẽ được ưu đãi lên tới 50%.

Đặc biệt, tặng mão sứ trị giá 3 triệu cho 20 khách hàng đăng ký sớm nhất.

Khách hàng đăng ký thông tin tại FORM bên dưới để được tư vấn và đặt lịch.